REALIZACJE

NFZ w Łodzi

Budowa zjazdów publicznych przy ul. Wydawniczej, przebudowa nawierzchni placu wewnętrznego, budowa odwodnienia, ogrodzenia, oświetlenia.

Centrum Handlowe PORT ŁÓDŹ

Budowa zjazdów publicznych przy ul. Wydawniczej, przebudowa nawierzchni placu wewnętrznego, budowa odwodnienia, ogrodzenia, oświetlenia.

TEXTORIAL PARK przy ul. Fabrycznej w Łodzi

Prace ziemne, wykonanie dróg, chodników, parkingów z kostki brukowej, infrastruktury.

URZĄD MIASTA ŁODŹ Delegatura Łódź-Polesie

Budowa utwardzonych alejek spacerowych, wyasfaltowanie wjazdów, założenie trawników, nasadzenia roślinne, montaż urządzeń rekreacyjnych, budowa placu zabaw, budowa górki rekreacyjnej.

EUROGLASS POLSKA Niewiadów

Roboty ziemne, budowa zapleczy socjalnych, przyłącza wodociągowe, kanalizacja.

Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE

Wykonanie parkingów i chodników, roboty ziemne, budowa stanu „0” zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Prądzyńskiego.

Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych „GÓRNIAK”

Modernizacja i przebudowa targowiska „Górniak”, sieci wod-kan, instalacje wod-kan w pawilonach handlowych, roboty drogowe, wykonanie chodników, podjazdów, placów handlowych, dróg dojazdowych z kostki brukowej.

ROSSMANN SDP SP. Z O.O.

Budowa budynku magazynowego HRL, budowa biurowca – prace ziemne, drenaż opaskowy, sieci wod-kan, instalacja teletechniczna, wykonanie podbudowy betonowej pod posadzki budynków.

Rozbiórka mostu w Łodzi, ul. Prądzyńskiego

Kompleksowe wykonanie rozbiórki elementów żelbetonowych, wywóz gruzu z rozbiórki.

Park im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi

Przebudowa alejek z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu wokół alejek. Przebudowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni w Łodzi, ul. Ziołowa. Wykonanie robót ziemnych, położenie rur PCV i rur żeliwnych, regulacja studni betonowych, wpustów deszczowych oraz odtworzenie nawierzchni.

Przebudowa Parku Hadriana w Pabianicach

Budowa alejek żwirowych, wykonanie nasadzeń zielonych .Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szydłowie. Prace ziemne, kompleksowe wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe, montaż tulei pod urządzenia, zagospodarowanie ternu wokół boiska

Rewitalizacja EC-1 Łódź

Wykonanie rozbiórek kubaturowych, montaż sieci wod-kan.

Rozbudowa drogi S8 do parametrów drogi ekspresowej

Wykonanie przekładki wodociągów, montaż przepustów stalowych pod drogami, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.