START

REALIZACJE

Na przestrzeni kilku ostatnich lat nasza kadra pracownicza współrealizowała z powodzeniem wiele prestiżowych inwestycji na terenie województwa łódzkiego.

Wśród znaczących projektów znalazły się:


NFZ w Łodzi

Budowa zjazdów publicznych przy ul. Wydawniczej, przebudowa nawierzchni placu wewnętrznego, budowa odwodnienia, ogrodzenia, oświetlenia.


Centrum Handlowe PORT-ŁÓDŹ

Prace ziemne, izolacje przeciwwodne, montaż i demontaż dróg technologicznych, odwodnienie wykopów


TEXTORIAL PARK przy ul. Fabrycznej w Łodzi

Prace ziemne, wykonanie dróg, chodników, parkingów z kostki brukowej, infrastruktury.


więcej

OFERTA

PROFESJONALIZM

Doświadczenie i znajomość branży budowlanej daje nam znaczną przewagę konkurencyjną. Obok nowoczesnych rozwiązań technologicznych, stosujemy również zaawansowane techniki zarządzania organizacją. Takie podejście pozwala w sposób systemowy koordynować relacje z Klientami, a tym samym spełniać ich najwyższe oczekiwania. Każde zlecenie realizowane jest, jako proces zarządzania projektem, z jasno wytyczonymi celami oraz harmonogramem prac. W naszych działaniach jesteśmy niezwykle skuteczni i efektywni.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Szeroki park maszynowy pozwala na wykonanie kompleksowo nawet najbardziej złożonych projektów. Nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniają naszym Klientom zoptymalizowanie prac budowlanych w stosunku do poniesionych kosztów i czasu przeznaczonego na realizację zlecenia. Cykliczna analiza rynku urządzeń i świadome inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, zaowocowały systematycznym doposażeniem naszej firmy w coraz to nowe pojazdy oraz maszyny, służące do realizacji zaawansowanych projektów.

POTENCJAŁ

Zasobem o najwyższej wartości w każdej organizacji są ludzie. Dlatego też przykładamy szczególną wagę do ich rozwoju i systematycznego poszerzania umiejętności. Za cel stawiamy sobie abyśmy byli przedsiębiorstwem opartym na wiedzy, którą dzielimy się z naszymi Klientami i z najwyższą starannością przenosimy na projekty biznesowe. Obok ludzi i wiedzy, naszym wielkim potencjałem jest bogate doświadczenie i koncentracja na celu. Konsekwentnie dążymy do realizacji.

Roboty drogowe i brukarstwo

Realizujemy kompleksowe projekty parkingów, dróg, placów, alejek oraz chodników o różnej nawierzchni:

 • z kostki brukowej,
 • z kostki granitowej,
 • z płyt betonowych,
 • z płyt ażurowych,
 • z gruzu betonowego,
 • z kruszywa granitowego, dolomitowego.
Wyburzanie i rozbiórki

Wykonujemy wyburzenia i rozbiórki przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciężkiego oraz tzw. metodą ręczną. Realizujemy rozbiórki:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków przemysłowych,
 • hal i wiat stalowych,
 • nawierzchni betonowych, asfaltowych i innych.
Fundamenty, wykopy i prace ziemne

Dysponujemy parkiem maszynowym pozwalającym na profesjonalne wykonanie prac z zakresu fundamentów, wykopów i wszelkiego rodzaju prac ziemnych.

Wynajem maszyn budowlanych

Dysponujemy szerokim zakresem maszyn budowlanych, które oddajemy do Państwa dyspozycji.

Park maszynowy:

 • koparki kołowe,
 • koparki gąsienicowe,
 • ładowarki,
 • mini koparki,
 • koparko-ładowarki,
 • ładowarka z łyżką przesiewającą (recyklingową),
 • ładowarka z laserową łatą niwelującą,
 • samochody trzyosiowe (wywrotki),
 • samochody czteroosiowe (wywrotki),
 • samochody z HDS.
Kruszywa, piasek, ziemia

W naszej ofercie znajdują się:

 • piasek podsypkowy,
 • piasek płukany,
 • kruszywa łamane,
 • żwir płukany,
 • przekrusz betonowy,
 • ziemia pod trawniki,
 • ziemia na wyrównanie terenu.
Sieci wodno-kanalizacyjne

Wykonujemy:

 • sieci wodociągowe,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • instalacje zewnętrzne sieci p.poż,
 • montaż pompowni,
 • montaż separatorów,
 • biologiczne i ekologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • zgrzewanie rur doczołowo i elektrooporowo.

Usługi hydrotechniczne:

 • budowa zbiorników retencyjnych i p.powodziowych,
 • budowa obwałowań rzek i kanałów,
 • regulacja rzek, kanałów i zbiorników wodnych,
 • separatory,
 • pompownie,
 • studnie wodomierzowe,
 • ekologiczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • roboty hydrotechniczne,
 • instalacje p.poż,
 • kanalizacja deszczowa i sanitarna,
 • wodociągi.

Oświetlenie zewnętrzne

Wykonujemy kompleksowo różnorodnego rodzaju oświetlenie w parkach, ogrodach, na skwerach i parkingach.

Zagospodarowanie terenu

Wieloletnie doświadczenie oraz wysoce wykwalifikowany zespół pozwalają na realizację usług i szeroko rozumianego zagospodarowania terenu.

Kompleksowo realizujemy:

 • parkingi, drogi, podjazdy, tarasy z kostki granitowej, betonowej, tłuczniowej,
 • tereny zielone – trawniki, ogrody, parki, skwery, boiska sportowe.

Ponadto możemy wykonać;

 • usługi agrotechniczne,
 • nawodnienie trawników,
 • przyłącza elektryczne,
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne.

W naszej ofercie znajduje się także sprzedaż:

 • roślin ozdobnych,
 • studni wodomierzowych,
 • ekologicznych oczyszczalni ścieków,
 • kostki brukowej,
 • kostki granitowej,
 • kruszyw drogowych,
 • piasku,
 • żwiru płukanego,
 • ziemi ogrodowej.
Ogrody, tereny zielone

Wykonujemy kompleksowo ogrody począwszy od niwelacji terenu po przez nawiezienie ziemi do nasadzeń i pielęgnacji roślin ze sprawdzonych szkółek i gospodarstw ogrodniczych.

Ponadto wykonujemy także:

 • pielęgnację terenów zielonych,
 • usługi agrotechniczne,
 • nawodnienie trawników,
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne,
 • przyłącza elektryczne,
 • parkingi, drogi, alejki z kostki granitowej i betonowej,
 • sprzedaż roślin iglastych, liściastych, rabatowych i balkonowych.
%2901716210033779%